Virk Data Open Data School

Denne bog har til formål at give en introduktion til brugen af åbne data ved hjælp af en række mindre øvelser.

Åbne data kommer i mange former og størrelser, og vi vil med denne bog gerne give en introduktion til, hvordan man kan bruge nogle af de mange typer af åbne data. Hvis du har input til bogen eller vil udvikle videre på den er du meget velkommen.

Bogen er opbygget som en række øvelser, som gradvist bliver sværere samtidig med, at den inddrager forskellige datakilder. Endemålet er, at du som læser har fået en grundlæggende indsigt i, hvordan offentlige åbne data kan omsættes til indsigt og viden. Vi håber du vil kunne bruge dette afsæt til at finde på egne ideer og måder at omsætte åbne data til værdi.

Denne bog er udviklet som open source, og vi vil opfordre alle til at bruge den i lige den kontekst, der giver mening for dem. Ligeledes vil vi også opfordre til at komme med tilføjelser, enten direkte som pull requests, læs mere her eller ved at kontakte os.