CVR Kortet

I denne CASE vil vi undersøge CVR datasættet og udarbejede et kort, som kan give os indsigt om hvilke brancher, der er fremherskende fordelt på kommuner og branchekoder.

-- --
Datasæt CVR registret, kommunegrænser
Sværhedsgrad Over middel
Forudsætninger Installation af database på pc, Kendskab til SQL