Momskortet

Vi vil forsøge at vise fordelingen af den gennemsnitlige momsomsætning i kommunerne. Vi vælger at se på omsætningen i murerbranchen. Vi vil konstruere et kort, der kan vise os i hvilke kommuner murerne i gennemsnit betaler mest i moms.

I denne cases demonstreres det, hvordan data fra SKAT kan kombineres med data fra Geodatastyrelsen til at producere en datavisualisering på et kort. Kortet skal vise momsomsætning fordelt på branche og kommune. Til visualisering af data på kort anvendes CartoDB, som er et open source projekt. CartoDB som er den hostede cloud version, kan anvendes gratis med op til 50m mb data og 10 tabeller.

-- --
Datasæt Momsdata, kommunegrænser
Sværhedsgrad Middel
Forudsætninger Kendskab til SQL