Kort med CartoDB

I Cartodb skelnes der mellem "tables" og "visualizations"

En tabel repræsenterer de rå data i Cartodb-databasen

Vi har nu forberedt to tabeller:

 1. En tabel med kommuneafgrænsninger med kommunenavne svarende til de navne, der findes i momsdatasættet. Vi har derudover lagt polygoner sammen, således at der kun findes én mulitipolygon pr. kommune

 2. En tabel med den gennemsnitlige momsbetaling fordelt på kommune og branche

En visualisation repræsenterer en særlig visualisering af en eller flere tabeller

I dette tilfælde vil vi joine de to tabeller on-the fly for at vise den gennemsnitlige momsbetaling i murerbranchen fordelt på kommuner.

Visualisation

For at vi kke bruger for meget plads på vores CartoDB konto vil vi ikke lave nye tabeller, men lave et data join on-the-fly med SQL. Alternativt kunne vi oprette en ny tabel med de joinede tabeller.

 1. Klik under "tables" og vælg skat_momsbetaling_2012
 2. Paste denne SQL ind i SQL fanen:
SELECT kom.cartodb_id,kom.the_geom_webmercator,
kom.komnavn_moms,
skat.komnavn,
skat.omsaetning,
skat.branche
FROM kommune_union kom
LEFT JOIN skat_momsomsaetning_2012 skat ON (kom.komnavn_moms=skat.komnavn
 AND skat.branche='Murere')
 ORDER BY kom.komnavn_moms
 1. Øvest i midten skiftes fra "DATA VIEW" til "MAP VIEW"
 2. I højre side vælges fanen "wizards". Her vælges choropleth og bruges column=omsaetning
 3. Vælg CSS fanen og tilføj en sort farve for null-værdierne (Læsø m.f) :
#skat_momsomsaetning_2012 [ omsaetning = null] {
 polygon-fill: #000000;
}
 1. Vælg "legend" og tilføj titel
 2. Vælg infovindue og konfigurér felter, der skal vises ved klik og hover (når man holder musen over et punkt/område)
 3. Nederst i venstre hjørne vælges basemap og under "options"
 4. Klik visualize og giv et navn
 5. Klik "Share" og del kort som url, iframe eller javascript

Bemærk, at vi henter kolonnerne cartodb_id og the_geom_webmercator. cartodb_id skal bruges til interaktioner i kortet som klik og hover the_geom_webmercator er en kolonne, der ikke vises, men bruges "under-the-hood" til rendering af kortet

Se hele gennemgangen her:

Arbejd selv videre

Prøv selv at lave kort med andre brancher, ved at ændre på branchen i SQL-fanen.