Kortet

Vi har nu to tabeller i CartoDB cvr_count og folketal

Vi skal nu joine de to tabeller på kolonnen med kommunekode. Det kan gøres med SQL, men vi vil gøre det med CartoDBs merge funktion.

Inden vi kan merge skal vi lige fjerne overflødige data fra tabellen folketal

Alle trin gennemgås også i videoen nedenfor

I datasættet er der rækker med som ikke repræsenterer kommuner. Det er folketal fra regioner fra hele landet. Det er alle de rækker, hvor kolonnens område er mindre end 100.

Klik på tabellen folketal og åben SQL fanen i højre side.

SELECT * FROM folketal WHERE omrade < 100

Slet disse rækker med:

DELETE FROM folketal WHERE omrade < 100

Derudover skal vi foranstille et 0 så vi kan joine med tabellen kommune_merge_kode med kommunegrænser som vi oprettede i en tidligere øvelse.

Opret en nye kolonne:

ALTER TABLE folketal ADD column kom_kode_ny character varying;

Indsæt kommunekoden + et foranstillet "0":

UPDATE folketal SET kom_kode_ny = '0' || omrade

Klik på kolonnen indhold og omdøb den til personer.

Vælg tabellen cvr_count og omdøb på samme måde kolonnen antal til virksomheder.

Klik på menupunktet Edit>Merge with table.

Vælg column join.

I venstre panel vælges kolonnen beliggenhedsadresse_kommune_kode. Det er den kolonne vi vil joine med fra cvr_count tabellen.

I højre side vælges tabellen folketal og vælg kolonnen omrade. Dermed joiner vi de to tabeller på kommunekoden.

Navngiv tabellen cvr_count_folketal_merge.

Åben nu tabellen cvr_count_folketal_merge og vælg igen Edit>Merge with table.

Vælg at joine med tabellen kommune_merge_kode på kolonnerne kom_kode_ny og komkode.

Navngiv den nye tabel eksempelvis virk_pr_person.

Nu opretter vi en ny kolonne, der viser, hvor mange virksomheder, der findes pr. person fordelt på kommune.

Opret kolonnen:

ALTER TABLE virk_pr_person ADD column virk_person double precision;

Opret beregnet kolonne med ny værdi:

UPDATE virk_pr_person SET virk_person = virksomheder/personer::double precision

Nu har vi alle data så vi kan lave kortet i CartoDB, tryk på fanen map View i toppen.

Klik på fanen Wizards og vælg choropleth. Vælg kolonnen virk_person vi netop har oprettet.

Vælg også Legends og vælg en titel f.eks. Virksomheder pr. person