Danmarks administrative geografiske inddeling

Geodatastyrelsen publicerer løbende datasæt om Danmarks geografiske inddeling (DAGI) og det kan hentes på Kortforsyningen

Datasættet består af:

 • Kommuneinddelinger
 • Politikredse
 • Sogne
 • Postnummerinddelinger
 • Regionsinddelinger
 • Retskredse

Disse geografiske inddelinger er grundlaget for at danne en lang række visualiseringer på kort.

I videoen nedenfor vises, hvordan det gøres.

Man kan følge disse trin:

 1. Opret dig som bruger på Kortforsyningen
 2. Log ind og under "korttype" vælges "landinddelinger"
 3. Klik på Danmarks Administrative Geografiske Inddeling 1:500.000
 4. Klik næste og vælg Format: SHP og Koordinatsystem: UTM/ETRS89 og klik næste
 5. Klik "Læg i kurv" og klik "gennemfør" bestilling
 6. Derefter er der et link til at downloade ordrer

Der vælges her et datasæt, hvor der er foretaget en udtynding i antallet af koordinater. Dette gør datasættet mindre og egner sig fint til datavisualisering af hele Danmark samlet. Hvis der ønskes et referencedatasæt vælges istedet Danmarks Administrative Geografiske Inddeling 1:10.000