Åbne data

Der er allerede fri adgang til en lang række åbne data og åbnes løbende op for tilgængeligheden til åbne data. Disse data kan blandt andet fremsøges på Virk Data.

Andre kilder til data

Kortforsyningen Udstiller danske geografiske data

Opendata.dk Udstiller en række kommuners åbne data.

Danmarks Miljøportal udstiller en række data på miljøområdet.

OpenstreetMap